El Banc de Terres impulsat per Biolordcoop és una proposta per a revitalitzar l’agricultura a la Vall de Lord, i evitar l’abandonament de camps i feixes, una tendència creixent els darrers anys

Per una banda trobem una gran quantitat de terreny en desús o amb una productivitat baixa que no aporta rendes ni al propietari del terreny ni a qui el treballa. Per altra banda trobem persones amb ganes de sumar-se al projecte de Biolord però que no disposen de terra on fer la seva activitat.

El banc de terres, doncs, busca posar en contacte propietaris i arrendadors amb tres objectius:

1 — Preservar la terra com a recurs fonamental de l’economia, el paisatge i la vida

2 — Fer accessible la terra per a les persones que vulguin iniciar-se en el cultiu de poma de muntanya, o d’altres productes

3 — Que s’estimuli i es prioritzi el rendiment del sòl per a usos agraris per damunt d’usos purament especulatius

Tot i que els tractes finals sorgiran de l’acord entre propietaris i arrendadors, Biolord fa un seguit de propostes-marc que els poden servir de model. N’hi ha tres: en funció de la producció, en funció del mercat o a preu fixe per hectàrea cultivada. Si en voleu més informació podeu llegir aquest document.

L’aposta territorial i per l’agricultura ecològica de Biolord fa que en aquest banc de terres tant sols s’hi acceptin propostes per desenvolupar projectes d’agricultura ecològica certificada pel CCPAE. En el mapa següent podeu veure les finques disponibles a la Vall de Lord, així com aquelles que ja s’han arrendat per mitjà d’aquesta plataforma del banc de terres.