Per a nosaltres, la producció ecològica no és només la substitució d’agroquímics per productes naturals: és una actitud davant la vida, de respecte per les plantes, l’entorn, les persones que treballen, transporten i finalment mengen la nostra fruita. Practiquem al màxim aquesta forma d’entendre l’existència i per això plantem només material vegetal resistent a malalties i practiquem una arboricultura orientada a la màxima reducció de tractaments fitosanitaris. Aconseguim acabar campanyes amb 4 intervencions, davant les 40 que es fan en les mateixes condicions de muntanya a la zona dels Alps.

Des de Biolord també promovem una producció i una comercialització socialment justa. Treballem amb diversos distribuïdors locals per tal d’afavorir un comerç de proximitat i garantir la màxima qualitat del nostre producte, procurant que aquest recorri la mínima distancia possible des que surt dels nostres cultius fins que arriba al consumidor final.